Publicaties

A.D. MCMLXXIV

Inloggen voor leden

 
 
 
 

Landelijke Federatie Het Behouden Huis

 

De Landelijke Federatie het Behouden Huis is een overkoepelend overlegorgaan waarbij al 42 jaar actieve Stadsherstelorganisaties en andere organisaties op het gebied van monumentenbehoud zijn aangesloten. Deze organisaties zetten zich op landelijk, regionaal of lokaal niveau in voor de restauratie, herbestemming en het behoud van monumenten.


Kennisbijeenkomst voor leden 13 september in Uitgeest

Op 13 september van 13.30-16.30 uur zal er door Stadsherstel Amsterdam een kennisbijeenkomst voor leden worden georganiseerd in het Fort bij Krommeniedijk. Het fort wordt op dit moment gerestaureerd. Een klein gedeelte is al wel publiekstoegankelijk. Nadere informatie over de kennisbijeenkomst volgt. Informatie en aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 Oproep leden: Uw visie telt!

Begin februari 2017 is de kernboodschap ‘Erfgoed Telt’ verspreid, waarin OCW een toelichting geeft op de doelstellingen en het proces van het toekomstig erfgoedbeleid.

Het is voor de Federatie Het Behouden Huis dus een uitgelezen moment om te definiëren hoe zij de huidige situatie ervaren, welke kansen zij zien voor verbetering, op welke wijze zij daaraan zelf kunnen bijdragen en onder welke voorwaarden zij dat kunnen waarmaken. De Federatie laat zich adviseren en begeleiden bij het uitwerken van een strategische visie op de gewenste ontwikkeling van de monumentenzorg in Nederland en op de rol die de professionele monument beherende organisaties daarin kunnen spelen. Dit initiatief van de Federatie is strategisch gekozen en zal extra inspanning vergen van het bestuur en leden.

Wanneer u als lid van de Federatie graag betrokken wordt bij de totstandkoming van het visiedocument, verzoeken wij u dit z.s.m. aan ons te laten weten via het bestuur of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Algemene Ledenvergadering op vrijdag 14 oktober 2016

Veiling-Zetten-website

De Algemene Ledenvergadering vond op uitnodiging van Stichting Monumentenherstel Valburg plaats op 14 oktober 2016 in de voormalige veiling in Andelst/Zetten.


 

Kennisbijeenkomst 11 maart 2016 voor leden en 'techneuten' over restauratiekwaliteit & duurzaamheid

Op 11 maart was er een kennisbijeenkomst voor (en door) leden over restauratiekwaliteit en duurzaamheid in Deventer. Deze inhoudelijke kennisbijeenkomst werd georganiseerd door Andre Dreteler van NV Bergkwartier en Hilde van Werven van het Utrechts Monumentenfonds (UMF) met als doel het delen van kennis door de leden van de Landelijke Federatie.  
Directie-, bestuursleden en technisch medewerkers van de aangesloten organisaties waren goed vertegenwoordigd die dag. Aan de hand van concrete projecten kwamen praktische en minder praktische aspecten van klimaatbeheersing en energiebesparing bij de restauratie van monumenten aan de orde.


 

 

Op vrijdag 11 maart 2016 houdt de Landelijke Federatie Het Behouden Huis haar jaarvergadering. Op uitnodiging van Stadsherstel Schiedam werd de vergadering

Algemene Ledenvergadering in Schiedam vrijdag 2 oktober 2015

Op vrijdag 2 oktober 2015 hield de Landelijke Federatie Het Behouden Huis haar jaarvergadering. Op uitnodiging van Stadsherstel Schiedam werd de vergadering gehouden in Schiedam in het bijgebouw van de Roemeens Orthodoxe Kerk (ROK) aan de Vlaardingerdijk .Spreker was drs. R.J. (Robert) Quarles van Ufford, directeur van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Tijdens de goed bezochte vergadering werd er afscheid genomen van de penningmeester Peter Stutvoet en werd Johan Blom, directeur van de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel, als bestuurslid benoemd. Het bestuur van Stadsherstel Schiedam had een mooi programma voor de leden samengesteld. Eerst werd het kerkje bezichtigd voordat de wandel-exccursie van start ging. De afsluiting van deze interessante en zonnige dag vond plaats in de Korenbeurs die de nieuwe bestemming heeft gekregen van bibliotheek.  

 

 


Bijeenkomst voor leden 30 april 2015 in Den Bosch

 Den Bosch-30 april-2015Op 30 april vond er een bijeenkomst plaats voor de leden van de Landelijke Federatie waarin het bestuur en leden van gedachten wisselden over actuele ontwikkelingen in de monumentenzorg.

De bijeenkomst vond plaats in de Lutherse kerk, een Rijksmonument. Het gebouw wordt sinds 2005 niet meer als kerk gebruikt maar wel voor concerten, lezingen en huwelijksvoltrekkingen.

 

Er was tijdens de bijeenkomst onder andere aandacht voor de voortschrijdende kwaliteitseisen, veranderende wet- en regelgeving en de POM-status. Natuurlijk was er ook tijd voor een wandeling door Den Bosch en het onderling uitwisselen van ervaringen tussen leden.

 


 Leden krijgen Meerhierovers cadeau tijdens viering 40-jarig jubileum

Op vrijdag 10 oktober 2014 heeft Arnold Gerritsen, burgemeester van Zutphen een 'tag' onthuld tijdens de viering van het 40-jarig jubileum van de Landelijke Federatie Het Behouden Huis (LFHBH). De ‘tag’ werd onthuld op Dat Bolwerck, een monument van Het Wijnhuisfonds, lid van de Landelijke Federatie. De tag, die simpelweg 'Meerhierover' heet, is voorzien van een QR-code die leidt naar een compacte mobiele website over het pand.

Naast Dat Bolwerck, dat geldt als een van de belangrijkste monumenten van Zutphen, zijn er nog 25 andere bijzondere gebouwen van de gemeente Zutphen en Het Wijnhuisfonds van een tag voorzien. Bewoners en bezoekers aan de stad kunnen voortaan via hun mobiele telefoon of tablet meer te weten komen over het verhaal van deze monumenten, en vooral ook wat zij er zelf kunnen doen.

Voorafgaand aan de onthulling hield de Landelijke Federatie haar jaarvergadering waar veel leden vertegenwoordigd waren. Na deze jaarvergadering en lunch bij Eetlust in Huize Borro verwelkomde het Wijnhuisfonds de leden en andere genodigden in Dat Bolwerck. Er volgde een zeer boeiende en beeldende uitleg over de huidige restauratie en herbestemming van Dat Bolwerck. Alle aanwezigen konden daarna een kijkje nemen in de verschillende vertrekken.

Bonnes Venema, voorzitter van het Wijnhuisfonds, en Silvia Heyl van Stichting BOG namen ten overstaan van de leden en genodigden als eerste het cadeau, de tag(s), in ontvangst uit handen van voorzitter Arno Boon. Lees meer

 Foto: Silvia Heyl en Bonnes Venema nemen cadeau in ontvangst van Arno Boon l(inks op foto)


 

Belangenbehartiging particuliere organisaties  

Monumenten zijn vaak beeld- en sfeerbepalend voor een stad of dorp. Ze getuigen van de sociale structuur en de cultuur van het dagelijks leven in vroegere tijden. Ze vertellen over het verleden van een stad of dorp. Hoe materialen werden gebruikt en welke technieken werden toegepast.

Beeldbepalende oude gebouwen zoals woonhuizen, kerken, ander gebruiksgeouwen en industrieel erfgoed moeten behouden blijven.
Ze moeten blijven vertellen over het verleden van een veelbewogen verleden.
Ze moeten blijven om steden en dorpen hun eigen karakter te laten behouden.

Monumentenlijst

De monumentenlijst van Rijk en gemeente is lang. Er komen veel woonhuizen maar ook andere gebouwen op voor, variërend van de gotische woonhuizen uit de 15de eeuw tot unieke gebruikte gebouwen uit vroeger tijden die soms het nieuwe bouwen vertegenwoordigen. De lijst is lang en de middelen beperkt. Daarom is vaak het particulier initiatief nodig om tot restauratie te komen.

Moeizaam proces

Maar ook dan kan een restauratie moeizaam verlopen. Ook voor de particuliere eigenaar of de restaurerende instelling is maar al te vaak de financiële haalbaarheid een groot probleem. Niet altijd kan een restauratie in het gemeentelijk programma worden ingepast. Ook kunnen er problemen ontstaan door het bestemmingsplan voor het gebied waar het pand staat of door voorschriften in de bouwverordening of door bepalingen in de Monumentenwet. De voortgang van een restauratie wordt vaak bemoeilijkt en stagneert soms geheel, waardoor een verder verval van het gebouw dreigt.

Samen sterker

Om de restauratie van woningen en andere gebouwen in Nederland beter te laten verlopen en om de verschillende particuliere instanties, die zich bezig houden met de restauratie, een steuntje in de rug te geven, werd op 7 december 1974 de landelijke federatie 'Het Behouden Huis' opgericht. De Federatie telt op dit moment zo'n 40 aangesloten organisaties.

Belangenbehartiging

 De Federatie zet zich in voor de belangen van de bij haar aangesloten leden als gesprekspartner bij de overheid. Men tracht het gestelde doel te bereiken door het bevorderen van onderlinge kennisuitwisseling, het geven van algemene voorlichting en door het verzamelen van gegevens, die van belang voor haar leden kunnen zijn.