Publicaties

A.D. MCMLXXIV

Inloggen voor leden

 
 
 
 

Nieuwsarchief

De leden van de Landelijke Federatie Het Behouden Huis worden regelmatig  per e-mail op de hoogte gehouden van de actuele (bestuurs)zaken, informatie en ontwikkelingen. 

Het bestuur van de Federatie verwijst graag naar de digitale Nieuwsbrief van De Erfgoedstem voor nieuws over het Nederlandse Erfgoed. De Erfgoedstem is een onafhankelijk digitale e-mail nieuwsbrief die wekelijks aan de hand van het in de media verschenen nieuws een overzicht geeft.  Voor meer informatie over de Erfgoedstem zie www.erfgoedstem.nl.    


            De Landelijke Federatie is ook te volgen op Facebook.

 

 


 

Ledenvergadering in Blokhuispoort 2 november 2018

Op uitnodiging van BOEi organiseerde de Landelijke Federatie haar algemene ledenvergadering op 2 november jl. in de culturele hoofdstad van Europa, Leeuwarden. De leden werden welkom geheten door Arno Boon, directeur BOEi en tevens voorzitter van de Landelijke Federatie, in de het indrukwekkende voormalige gevangeniscomplex De Blokhuispoort. Na de lunch volgde in de zaal 'Wasknijper' de ledenvergadering. Het bestuur kreeg toestemming van de leden om een koepellidmaatschap aan te gaan bij de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) voor een periode van ten hoogste drie jaar. Leden van de Landelijke Federatie hebben gedurende deze periode o.a. gratis toegang tot de kennisbijeenkomsten van de NMo.  

LFBH-buiten-ALV-2-nov-2018

Na vergadering bracht de heer Kees Dosker, directeur van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) de leden op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van financiering voor Stadsherstellen vanuit het NRF.

Bouwkundige medewerkers van verschillende Stadsherstellen werden deze dag apart rondgeleid door en rond het gebouw. De Blokhuispoort is een gaaf architectonisch en stedenbouwkundig zeldzaam ensemble van civiele architectuur uit eind 19e eeuw. De gebouwen bevatten vele bijzondere en soms unieke bouwkundige en constructieve elementen.   


25 mei bijzondere Algemene Ledenvergadering in Amsterdam

Op 25 mei 2018 vond er een bijzondere ledenvergadering plaats bij Stadsherstel Amsterdam.   

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) presenteerde zichzelf tijdens deze vergadering. Na afloop werd met de aanwezige leden van gedachte gewisseld over een mogelijke samenwerking en/of (koepel)lidmaatschap in de toekomst. Ook werden een meerjarenbegroting en de hoogte van de contributie vastgesteld.   

 


Visiedocument/Manifest Landelijke Federatie het Behouden Huis

De rijksoverheid heeft ervoor gekozen om, acht jaar na de vorige herziening (Modernisering Monumentenzorg (MoMo), het erfgoedstelsel opnieuw te onderwerpen aan een brede herijking. In het voorjaar van 2017 is een proces van fundamentele herziening opgestart onder de titel ‘Erfgoed Telt!’. 
De Landelijke Federatie Het Behouden Huis (LFBH) wil vanuit de specifieke kennis en ervaring van de bij haar aangesloten organisaties graag actief bijdragen aan die herijking. Het was voor het bestuur van de LFBH-aanleiding om een blik vooruit te werpen op de toekomst van de monumentenzorg en lijnen uit te zetten voor versterking van de condities voor instandhouding van kwetsbare monumenten.

Een en ander is uitgewerkt in een Visidocument/Manifest waarin een tiental thema’s aan de orde komen die aandacht vragen van de sector als geheel en waarin de LFBH en haar achterban ook voor zichzelf een opgave ziet. Het manifest beweegt tussen brede thema’s als het maatschappelijk draagvlak voor erfgoed tot meer specifieke thema’s op het gebied van de feitelijke instandhouding van historisch vastgoed. Het bestuur hoopt met dit Visiedocument/Manifest bij te dragen aan een levendig en effectief debat, in de volle breedte van ‘Erfgoed Telt’, en binnen de eigen kring van monumenten beherende organisaties.

U kunt hier het visiedocument downloaden.


13 oktober 2017 Jaarvergadering in Den Haag

Op 13 oktober 2017 is, op uitnodiging van Stadsherstel Den Haag e.o., de jaarvergadering gehouden in Scheveingen. Voorafgaand aan de vergadering was er een inleiding van Jan de Jong, van het ministerie van OCW, over ’Erfgoed Telt’ Na afloop van de goed bezochte jaarvergadering werd  de voormalige brandweerkazerne, een van de projecten van Stadsherstel Den Haag, bezocht.


Kennisbijeenkomst Fort bij Krommeniedijk, 13 september 2017


Op 13 september jl. was er een kennisbijeenkomst voor de leden van de LFBH in het Fort bij Krommeniedijk. Het fort wordt sinds het voorjaar 2016 gerestaureerd en geschikt gemaakt voor nieuwe gebruikers. Projectleider Paul Morel, van Stadsherstel Amsterdam, hield een boeiende inleiding voor de leden over de restauratie van het fort.

De restauratie is bijna afgerond. Begin oktober 2017 zal het fort officieel worden geopend. Er zijn duurzame technieken toegepast bij de restauratie: zonnecollectoren, hergebruik van regenwater en gebruik van aardwarmte. Landschap Noord-Holland heeft een bezoekerscentrum ingericht dat vooral ingericht om ‘Natuur en Landschap’ te kunnen beleven in het fort.

De Heeren van Zorg vestigen een woonzorginstelling waar zij begeleiding, behandeling en werk-dagbesteding kunnen bieden onder één dak aan mensen met autisme die niet in staat zijn om direct midden in de maatschappij te wonen. Lees meer


Oproep leden: Uw visie telt!

Begin februari 2017 is de kernboodschap ‘Erfgoed Telt’ verspreid, waarin OCW een toelichting geeft op de doelstellingen en het proces van het toekomstig erfgoedbeleid.

Het is voor de Federatie Het Behouden Huis dus een uitgelezen moment om te definiëren hoe zij de huidige situatie ervaren, welke kansen zij zien voor verbetering, op welke wijze zij daaraan zelf kunnen bijdragen en onder welke voorwaarden zij dat kunnen waarmaken. De Federatie laat zich adviseren en begeleiden bij het uitwerken van een strategische visie op de gewenste ontwikkeling van de monumentenzorg in Nederland en op de rol die de professionele monument beherende organisaties daarin kunnen spelen. Dit initiatief van de Federatie is strategisch gekozen en zal extra inspanning vergen van het bestuur en leden.

Wanneer u als lid van de Federatie graag betrokken wordt bij de totstandkoming van het visiedocument, verzoeken wij u dit z.s.m. aan ons te laten weten via het bestuur of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 

Algemene Ledenvergadering op vrijdag 14 oktober 2016

Veiling-Zetten-website

De jaarvergadering werd op uitnodiging van Stichting Monumentenherstel Valburg op 14 oktober 2016 gehouden in de voormalige veiling in Andelst/Zetten. Na de vergadering werd een bezoek gebracht aan het Landgoed “de Heerlijkheid Hemmen'. Lees meer


Kennisbijeenkomst 11 maart 2016 voor leden en 'techneuten' over restauratiekwaliteit & duurzaamheid

Op 11 maart was er een kennisbijeenkomst voor (en door) leden over restauratiekwaliteit en duurzaamheid in Deventer. Deze inhoudelijke kennisbijeenkomst werd georganiseerd door Andre Dreteler van NV Bergkwartier en Hilde van Werven van het Utrechts Monumentenfonds (UMF) met als doel het delen van kennis door de leden van de Landelijke Federatie.  
Directie-, bestuursleden en technisch medewerkers van de aangesloten organisaties waren goed vertegenwoordigd die dag. Aan de hand van concrete projecten kwamen praktische en minder praktische aspecten van klimaatbeheersing en energiebesparing bij de restauratie van monumenten aan de orde.

Pakhuis-Deventer

 


Algemene Ledenvergadering in Schiedam vrijdag 2 oktober 2015

 

Op vrijdag 2 oktober 2015 hield de Landelijke Federatie Het Behouden Huis haar jaarvergadering. Op uitnodiging van Stadsherstel Schiedam werd de vergadering gehouden in Schiedam in het bijgebouw van de Roemeens Orthodoxe Kerk (ROK) aan de Vlaardingerdijk .Spreker was drs. R.J. (Robert) Quarles van Ufford, directeur van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Tijdens de goed bezochte vergadering werd er afscheid genomen van de penningmeester Peter Stutvoet en werd Johan Blom, directeur van de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel, als bestuurslid benoemd. Het bestuur van Stadsherstel Schiedam had een mooi programma voor de leden samengesteld. Eerst werd het kerkje bezichtigd voordat de wandel-exccursie van start ging. De afsluiting van deze interessante en zonnige dag vond plaats in de Korenbeurs die de nieuwe bestemming heeft gekregen van bibliotheek. De foto's en de powerpoint presentatie van drs. R.J. (Robert) Quarles van Ufford is per digitale nieuwsbrief aan de leden toegestuurd.

 

 


 

Bijeenkomst voor leden 30 april 2015 in Den Bosch

Op 30 april vond er een bijeenkomst plaats voor de leden van de Landelijke Federatie waarin het bestuur en leden van gedachten wisselden over actuele ontwikkelingen in de monumentenzorg. Gastheer deze dag was Monumenten Fonds Brabant (MFB). De bijeenkomst vond plaats in de Lutherse kerk Lutherse kerk, een Rijksmonument. Het gebouw wordt sinds 2005 niet meer als kerk gebruikt. Vanaf de overdracht aan MFB wordt de Lutherse Kerk gebruikt voor concerten, lezingen en huwelijksvoltrekkingen. Er was tijdens de bijeenkomst onder andere aandacht voor de voortschrijdende kwaliteitseisen, veranderende wet- en regelgeving en de POM-status. Natuurlijk was er ook tijd voor een wandeling door Den Bosch en het onderling uitwisselen van ervaringen.


    


 

Leden krijgen Meerhierovers cadeau tijdens viering 40-jarig jubileum

Op vrijdag 10 oktober 2014 heeft Arnold Gerritsen, burgemeester van Zutphen een 'tag' onthuld tijdens de viering van het 40-jarig jubileum van de Landelijke Federatie Het Behouden Huis (LFHBH). De ‘tag’ werd onthuld op Dat Bolwerck, een monument van Het Wijnhuisfonds, lid van de Landelijke Federatie. De tag, die simpelweg 'Meerhierover' heet, is voorzien van een QR-code die leidt naar een compacte mobiele website over het pand.

Naast Dat Bolwerck, dat geldt als een van de belangrijkste monumenten van Zutphen, zijn er nog 25 andere bijzondere gebouwen van de gemeente Zutphen en Het Wijnhuisfonds van een tag voorzien. Bewoners en bezoekers aan de stad kunnen voortaan via hun mobiele telefoon of tablet meer te weten komen over het verhaal van deze monumenten, en vooral ook wat zij er zelf kunnen doen.

Voorafgaand aan de onthulling hield de Landelijke Federatie haar jaarvergadering waar veel leden vertegenwoordigd waren. Na deze jaarvergadering en lunch bij Eetlust in Huize Borro verwelkomde het Wijnhuisfonds de leden en andere genodigden in Dat Bolwerck. Er volgde een zeer boeiende en beeldende uitleg over de huidige restauratie en herbestemming van Dat Bolwerck. Alle aanwezigen konden daarna een kijkje nemen in de verschillende vertrekken.

Bonnes Venema, voorzitter van het Wijnhuisfonds, en Silvia Heyl namen ten overstaan van de leden en genodigden als eerste het cadeau van de Landelijke Federatie in ontvangst uit handen van voorzitter Arno Boon. Silvia Heyl is directeur van de stichting Beheer Onroerende Goederen (BOG) waaraan het Wijnhuisfonds deelneemt.

Foto: Silvia Heyl en Bonnes Venema nemen cadeau in ontvangst van Arno Boon l(inks op foto)

Alle leden kregen, net als het Wijnhuisfonds, gratis tags cadeau van de jubilerende Landelijke Federatie. Arno Boon, voorzitter van de Landelijke Federatie licht toe: “Met Meerhierover maken we voor een breed publiek zichtbaar wat we doen voor het behoud van historische stads- en dorpskernen in Nederland. Meerhierover stimuleert ook het gebruik van erfgoed bij een breed publiek. Die betrokkenheid is essentieel voor het voortbestaan van ons erfgoed."

Karel Loeff, directeur van de Bond Heemschut plaatste in zijn toespraak “Het Huis is behouden” de betekenis van de Stadsherstellen in een historisch perspectief. Aansluitend was er een wandeling door Zutphen waar de leden met behulp van hun mobiele telefoon de QR-codes bij de verschillende monumenten konden inscannen. Er zijn verschillende Apps beschikbaar voor het scannen van QR-codes.

Twee voorbeelden: Voor Iphones: NeoReader / Voor Androids: QRdroid.

 

 

Zie ook: www.info.meerhierover.nl

  


   'Ervaringen en dilemma's bij restaureren' - 3e kennisbijeenkomst

Op 12 juni 2014 vond de derde discussie-en kennisbijeenkomst plaats over ervaringen en dilemma's bij restaureren  in Utrecht. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Landelijke Federatie het Behouden Huis en de stichting Erkende Restauratiekwaliiteit Monumentenzorg (ERM). Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor projectleiders en bouwbegeleiders namens opdrachtgevers van restauraties van (gebouwde) monumenten. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt specifiek ingegaan op de keuzes die gemaakt moeten worden bij het realiseren van ambities op het  vlak van duurzaamheid – zowel bij de voorbereiding op de restauratie en als in de begeleiding van de uitvoering.

U kunt hier meer lezen over het verloop van de dag.


 

 'Ervaringen en dilemma's bij restaureren' - 2e kennisbijeenkomst -

Op 28 november 2013 vond de tweede kennisbijeenkomst plaats in de Julianakerk in Den Haag. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Landelijke Federatie het Behouden Huis en de stichting Erkende Restauratiekwaliiteit Monumentenzorg (ERM). Namens de Landelijke Federatie sprak secretaris Bernard Ferf Jentink over 'Kwaliteit, van initiatief tot oplevering?  Er waren meer lezingen. Lees meer. 

 


 

Algemene ledenvergadering 11 oktober 2013

De Algemene Ledenvergadering 2013 werd op uitnodiging van NV Bergkwartier gehouden in Deventer. NV Bergkwartier bestaat 40 jaar in 2013.

De vergadering vond plaats in het Van Marlehuis aan de Polstraat in het centrum van Deventer. Mw. drs. Dorine Putman-Devilee, Manager institutionele relaties van de ASN Bank en ambassadeur van het Energiefonds Overijssel, verzorgde een in leiding met als thema 'De financiering van verduurzaming van monumentale panden. Wie investeert en wie profiteert? Hoe lossen we dilemma's op?' Zij ging onder andere in op de mogelijke betekenis van zogenaamde esco's bij de verduurzaming van monumenten (zie www.agentschapnl.nl).

Evert Jan Eggink, directeur van NV Bergkwartier, gaf een presentatie over de Mariakerk. De wandel-excursie kwam vanwege het zeer regenachtige weer vooral neer op het bezichtigen van deze kerk en het interieur van de Lebuïnuskerk, en het Hotel Huis Vermeer. Ook werd een glas in lood aterlier bezocht van Wolters Schildersbedrijf in Comschate. Zij zijn momenteel erg actief in monumenten onderhoud en hebben mede daarom dit atelier ingericht voor bijzondere opdrachten  zoals verguld werk en restauratie van glas in lood panelen.  
De afsluiting van een geslaagde dag was in het restaurant ’t Arsenaal aan de Nieuwe Markt. Alle ruim 25 deelnemers kregen het boek met film cadeau 'Wie bewaart heeft wat'.  

 

                               


POM-status afgewezen?!           

16 september 2013

Onlangs heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) besluiten genomen en brieven verstuurd aan de organisaties die de status Professionele Organisatie Monumentenzorg (POM) hebben aangevraagd. De Landelijke Federatie weet van een aantal organisaties die een toewijzingsbrief of afwijzingsbrief heeft ontvangen. De reden voor afwijzing staat veelal beknopt omschreven. Het is voor de afgewezen organisaties onduidelijk op welke punten zij zich moeten en/of kunnen verbeteren om bij de volgende aanvraagronde (2014) wel de POM-status te verwerven. 

Het bestuur van de Landelijke Federatie komt graag in contact met organisaties die een afwijzing hebben ontvangen op de aanvraag van de POM-status. Heeft uw organisatie een afwijzing ontvangen of weet u van een  organisatie: Laat het ons weten!

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het bestuur. 


 Themamiddag duurzaamheid voor leden in Amsterdam

Op donderdag 27 juni bood Stadsherstel Amsterdam de leden van de Federatie een aantrekkelijk programma aan over maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Naast een presentatie over de 'De Groene Grachten' door Jelle Rademaker, projectmanager, was er een rondleiding langs de herbestemde kerk De Duif en een aantal panden aan de Prinsengracht.  Stadsherstel Amsterdam is een samenwerking aangegaan met 'De Groene Grachten' organisatie om te bekijken hoe ze haar bezit duurzamer kan maken.

           duifPrinsengracht

           


 Federatie bezorgd over bijeffecten certificering Stichting ERM

Behalve het bevorderen van de restauratiekwaliteit door middel van het uitbrengen van kwaliteitsrichtlijnen en uitvoeringsnormen beoogt De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) ook certificering van architecten, bouwbedrijven, schilders, enz. In een brief uit de federatie haar zorgen ten aanzien van de in haar ogen ongewenste bijeffecten van certificering. Lees meer. .

Op woensdag 24 april 2013 was er een kennisbijeenkomst in Amersfoort. Deze werd georganiseerd door De Federatie Het Behouden Huis en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Tijdens die dag kwamen er diverse ervaringen en dilemma’s bij restauratiewerkzaamheden aan de orde. Voor de presentaties op 24 april klik hier.


De Nationale Monumentenorganisatie

De toenemende leegstand is de grootste bedreiging voor het behoud van monumenten. Zonder functie wordt er niet geïnvesteerd in onderhoud, wat onherroepelijk leidt tot een verslechtering van de bouwkundige staat van monumenten. Voor alle partijen in de vastgoedsector wordt het moeilijker om nieuwe projecten op te pakken. Vooral de kleinere monumentenbeherende organisaties hebben het extra moeilijk. Daarnaast zijn overheden op zoek naar andere vormen van beheer.

Een aantal particuliere organisaties hebben het initiatief genomen tot de oprichting van een landelijke monumentenorganisatie om ook in de toekomst het beheer (restaureren, verhuur, herbestemmen, onderhoud) van monumenten slagvaardig te kunnen oppakken. De  Landelijke Federatie ondersteunt dit initiatief. De leden van de Federatie ontvingen in juli 2012 het visiedocument over dit onderwerp per post. Inmiddels is de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) een feit. Lees meer in de brief hierover. Op de website van de Nationale Monumentenorganisatie www.nationalemonumentenorganisatie.nl kunt u ook het visiedocument downloaden.


 

Bestuurswisselingen tijdens jaarvergadering op 5 oktober 2012

Tijdens de jaarvergadering die op 5 oktober 2012 plaatsvond in  op uitnodiging van Stadsherstel Rotterdam in Rotterdam traden Renée Willeumier en Martin Bulthuis terug uit het bestuur.  Peter Stutvoet (Monumenten Fonds  Brabant) en Bernard Ferf Jentink (Stadsherstel Den Haag) werden door de vergadering benoemd in het bestuur.

Saskia de Geus, werkzaam bij het Ministerie van OCW, gaf een korte inleiding over de  ontwikkelingen  
in de monumentenzorg. Aansluitend was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Na de vergadering was er een wandeling door Delfshaven. Er werd ondermeer een bezoek gebracht aan het  A.J. Ten Hope-huis, in eigendom bij Stadsherstel Rotterdam.  De restauratie  en herbestemming tot onder andere school geschiedde o.l.v. de architecten  Evelyn van Veen en Marcel van der Veer.
Tot slot werd een bezoek gebracht aan  De Fabriek aan de Mathenesserdijk. De restauratie en herbestemming is in ontwikkeling en vindt plaats o.l.v. BAM Rotterdam en Lingotto (exploitant).  Een foto-impressie van 5 oktober treft u  hier aan. 

 


 

Het Nationaal Monumentencongres

 De economische waarde van monumenten en karakteristiek vastgoed zit in de lift. Er is sprake van relatief hogere marktprijzen en een grote aandacht voor herbestemming. Monumentenzorgers, overheden en vastgoedontwikkelaars kunnen daar hun voordeel mee doen. Maar meer dan ooit moeten ze dan wel beschikken over de juiste kennis, ervaring en de relevante netwerken. Meer dan ooit loont het om uit te wisselen en samen op te trekken.

Het nieuwe Nationale Monumentencongres, dat op 8 november voor de eerste keer zal plaatsvinden, wil daaraan bijdragen. Het congres vindt plaats in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Het thema  is ‘Verzilveren van Identiteit, over monumenten en economie’. Het congres richt zich op beheerders, overheden en ontwikkelaars en wil  meer professionaliteit en samenwerking rondom beheer en (her)gebruik van monumenten mogelijk maken. Een lange lijst van maatschappelijke organisaties en sprekers zal tijdens dit congres haar opwachting maken. Het congres is een initiatief van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) waarvan de Landelijke Federatie Het behouden Huis lid is. De FIM wordt ondersteund door het Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en BOEi. Lees meer op de website van het Nationaal Monumentencongres.

 


 

 Logo kwaliteitskeurmerk ERM geldig vanaf 1 juli 2012

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft een logo ingevoerd. Bedrijven die een certificaat hebben behaald op basis van een door ERM beheerde erkenningsregeling of BRL mogen vanaf 1 juli 2012 het logo Restauratiekwaliteit voeren. De stichting wil hiermee de herkenbaarheid van erkende restauratiebedrijven vergroten. Het gebruik van het logo is dus aan inhoudelijke voorwaarden gebonden, namelijk het blijven voldoen aan de eisen van de erkenningsrichtlijn.  Alle ERM-erkende bedrijven zijn inmiddels geïnformeerd. Alleen bedrijven die een certificaat hebben op basis van een door ERM beheerde regeling mogen het logo gebruiken. Het logo is wettelijk gedeponeerd zodat ERM kan optreden tegen eventueel misbruik. De  Federatie volgt deze ontwikkeling van de certificering en onderhoudt zo nodig contact met de stichting ERM.

 
 

 


 

Brim 2013

Het rapport  ‘Advies aan OCW over een effectieve subsidieregeling voor onderhoud van rijksmonumenten’  verscheen in januari 2012. Onderzocht is hoe het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2013 verbeterd zou kunnen worden.Lees meer

Minister Zijlstra reageerde in april 2012 met een beleidsbrief waarin hij aangeeft welke wijzigingen hij wil doorvoeren in de Instandhoudingssubsidieregeling 'Brim'2013'.

Tijdens het Algemene Overleg in de Tweede kamer op 23 mei 2012 kwam het plan voor de Brim 2013 uitgebreid aan de orde. Lees meer.

Voorafgaand aan dit overleg ontving de vaste kamercommissie van OCW een brief van de Federatie. Lees meer    

 


 

Jaarvergadering    

23 september 2011

Op vrijdag 23 september 2011 werd de jaarvergadering voor leden gehouden.

Op uitnodiging van Stadsherstel Midden-Nederland vond de vergadering plaats in Amersfoort. Fons de Backer, oudvoorzitter, nam afscheid als bestuurslid. Hij ontving uit handen van Arno Boon de penning van de Landelijke Federatie.

Dr. Jan de Jong, projectmedewerker van het ministerie van OCW hield een inleiding met als titel
‘De contouren van het subsidiestelsel voor (rijks)monumenten de komende jaren’

Na de presentatie van Martin Boswinkel,
directeur Stadsherstel Midden-Nederland, werd er gewandeld door de historische binnenstad van Amersfoort o.l.v. 
architectuurhistorica Lisette Breedveld
Eindpunt van de wandeling was de Amersfoortse brouwerij De Drie Ringen. Deze nog in functie zijnde brouwerij werd ook van binnen bezichtigd.

   

 

 

 

 


 

  

  Klik hier voor PDF van diavoorstelling restauratiebeurs 2011

 


 

Restauratie Erfgoed bedreigd!
Federatie stuurt brief naar Tweede Kamer (11-12-2010)

Mogelijke bezuinigingen en aanscherping van de regels voor woningbouwcorporaties bedreigen het restaureren en herbestemmen van monumenten.  De federatie stuurde op 11 december 2010 een brief aan de Tweede Kamer om het belang van particulier initiatief in de monumentenzorg voor de economie, bouw en samenleving te benadrukken. Een afschrift van deze brief vindt u hier.

 


 

 

 

Het Nationaal Programma Herbestemming is een netwerk van organisaties die zich inzetten voor herbestemming van karakteristieke objecten en complexen. Regelmatigbrengt het Nationaal programma een digitale Nieuwsbrief uit. Het aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via de website van het Nationaal Programma Herbestemming. Lees meer            


 

De samenwerking tussen De Landelijke Federatie en AEDES

 

De landelijke federatie heeft de intentie uitgesproken om meer te gaan samen werken met AEDES, de koepelorganisatie van woningbouwcorporaties. Meer informatie over hoe deze samenwerking gestalte gaat krijgen leest u in het Manifest en in de Flyer.

 

 

 


 

15% regeling huurprijzen monumentale woningen blijft in stand

Op de valreep heeft oud-minister Van der Laan op 19 februari jl. nog een brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd inzake huur prijzen bij monumentale woningen. Een van de zaken in de brief betreft de zogenaamde 15%-regeling. De Landelijke Federatie heeft - gezamenlijk met Aedes - met succes argumenten aangedragen om de 15%-regeling overeind te houden. Klik hier om de gehele brief te lezen. 


 

Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

De FIM heeft ten behoeve van de  behandeling in de Tweede Kamer van de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MoMo) een negen punten amendement aan de Tweede kamer gestuurd.  Bij motie en door de minister zelf zijn vijf van de negen voorstellen van de FIM overgenomen. Voor het negen punten amendement klik hier. Voor meer informatie over de FIM klik hier