Publicaties

A.D. MCMLXXIV

Inloggen voor leden

 
 
 
 

Links

Federatie Instandhouding Monumenten

De Federatie Instandhouding Monumenten is de belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten. De FIM stelt zich ten doel om alle zaken van beleid en uitvoering inzake de bescherming, instandhouding en/of het beheer van gebouwde, archeologische, groene, en mobiele monumenten uit te wisselen om tot geamenlijke visies te komen. Het actief uitdragen van die visies op politiek en ambtelijk niveau tracht de FIM  te bereiken door het opzetten van een actief netwerk van personen en instanties en het uitvoeren van lobbywerk ten dienste van de doelstelling van de vereniging. Daarnaast worden er vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd, werkgroepen opgericht en notities en aanbevelingen opgesteld. FIM is dé gesprekspartner van de staatssecretaris van cultuur. De Landelijke Federatie is als koepelorganisatie lid van de FIM. www.fimnederland.nl

 

Vereniging Hendrick de Keyser
Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan.
www.hendrickdekeyser.nl

 

RCE
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is samen met anderen verantwoordelijk voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van archeologische waarden, gebouwde monumenten en cultuurlandschappen.
www.cultureelerfgoed.nl

 

 

 

Nationaal Restauratiefonds
Het NRF wordt wel beschouwd als de kassier van de overheid, als het gaat om monumentensubsidies. Zij beheren namelijk het “revolving fund”, waaruit tegen lage rentes restauratieprojecten gefinancierd kunnen worden. www.restauratiefonds.nl

 

 

 

Monumenten.nl
Echte monumentengekken kijken op deze monumentensite. Voor zowel een ‘beginner’ als een doorgewinterde erfgoedliefhebber biedt deze site een ruim aanbod aan informatie. Stappenplannen, veelgestelde vragen, speciale dossiers en voor nog heel veel meer:
www.monumenten.nl

 

 

Heemschut bescherming cultuurmonumenten
De vereniging Bond Heemschut zet zich in voor het behoud van cultuurmonumenten. Heemschut doet het al sinds 1911 en heeft dan ook vele reddingen op zijn naam staan.  www.heemschut.nl 

 

  

AEDES
AEDES is de koepelorgnisatie van de woningbouwcorporaties in Nederland. Het Monumenten netwerk is een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich bezig houdt met monumenten bij een corporatie. Doelstelling van het netwerk is onderlinge deskundigheidsbevordering door middel van het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen. Het netwerk is opgericht vanuit het besef dat iedere corporatie met monumenten bezig is en dat de corporaties elkaar daarmee ten dienst kunnen staan vanwege de gezamenlijke maatschappelijke doelstelling. In april 2010 heeft de Landelijke federatie uitgesproken meer te willen samen werken met het Monumentennetwerk. Het Manifest  geeft hierover meer informatie. www.aedes.nl

 

BOEi
De Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed, kortweg BOEi, is een particuliere organisatie die zich bezig houdt met herbestemmen. Deze kernactiviteit is natuurlijk op alle soorten gebouwen los te laten. Het maakt hierbij niet uit of deze gebouwen nu beschermd zijn door de overheid of dat het publiek en/of de eigenaar het monument de moeite van behouden waard vindt. www.BOEi.nl

 

   Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

Het uitgangspunt van de NMo is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. De NMo doet dit door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Hierbij beperkt de NMo zich als enige monumentenorganisatie in Nederland niet tot een thema of een geografische regio. Zo biedt de NMo een onderkomen aan monumenten die buiten het bereik van bestaande organisaties voor monumentenbehoud vallen.  Op deze manier voorziet de NMo in een sterke behoefte in de van oorsprong versnipperde Nederlandse monumentenwereld. www.nationalemonumentenorganisatie.nl/